PRODUCT VRF

Het prijswinnend concept is een slimme verticale tuin die tevens piekbuien afvangt en buffert in een waterunit. Het geheel wordt tegen een gevel geplaatst van bestaande of nieuwe gebouwen. 

De Vertical Rainforest (VRF) is uitgerust met een scala aan sensoren die temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit etc, etc meten. Daarnaast is de VRF een echte IOT-oplossing. De VRF communiceert met internet om de meest actuele weerdata te analyseren en interpreteren om  vervolgens actie te ondernemen indien nodig. Meerdere VRF's zijn in staat met elkaar te communiceren en zo samen een smart watergrid te vormen.

De VRF is de oplossing voor stedelijke waterproblematiek waarbij de grondgebonden verticale tuin zorgt voor verkoeling in de zomer, isolatie in de winter, betere luchtkwaliteit en hogere biodiversiteit.

NAAM VRF

Vertical Rainforest is niet alleen geïnspireerd op het regenwoud. Een belangrijk aantal kenmerken komt er ook in terug. Doordat de planten van de verticale tuin in de volle grond  staan (en niet in bakjes) kunnen ze ook op een natuurlijke manier groeien en worden steeds groter en rijker. De specifieke plantenkeuze van circa 80 soorten klimplanten zorgt voor een hoge diversiteit. Maar het gaat verder! De planten helpen elkaar in groei en afweer van belagers en ziekten door de op elkaar afgestemde soortkeuze. Daardoor wordt het een gezond en weerbaar plantsysteem, als in een regenwoud.

 

In het regenwoud wordt het regenwater vrijwel geheel gebufferd en zorgt daardoor voor een ideaal natuurlijk watermanagement. In de VRF wordt het regenwater eveneens gebufferd. Water dat normaal via dak naar het riool wordt afgevoerd komt nu ten goede aan de planten en wordt geïnfiltreerd in de bodem. Daardoor blijft het water in het gebied.  Ook scoort de VRF op hittereductie, verhoogt het de biodiversiteit en herbergt eetbare planten. Kortom een stukje verticaal regenwoud in de wijk. Dat is de Vertical Rainforest !